Về Chúng tôi

Dongdo marine cam kết cung cấp đội tàu vận tải biển và các dịch vụ vận tải với chất lượng cao nhất...

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Market report week 27 as attached files.
DDM trở thành “Người quản lý tàu” hay “Kinh doanh dịch vụ quản lý thuê tàu” cho các chủ tàu, theo hệ thống quản lý an toàn (ISM Code) của DDMBắt đầu...
Đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho thuyền viên...

Các đơn vị thành viên

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2013, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô chính thức đưa dịch vụ vận tải...
Để đảm bảo tàu hoạt động tốt trong mọi điều kiện trên mọi tuyến hành trình, đội tàu của DDM luôn...