Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn

17/10/17 10:10:52 Lượt xem: 695

Thông tin về cá nhân liên quan: Bà Nguyễn Thị Hà Phương giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,83% xuống 7,93% như file đính kèm: