Lễ ký HĐ mua bán ụ nổi 8850 DWT

15/10/17 09:10:53 Lượt xem: 564

Lễ ký hợp đồng mua bán ụ nổi trọng tải 8850 DWT giữa Công ty CP Hàng hải Đông Đô và Tổng công ty Ba Son:

Articles of the same category