Dịch vụ vận tải biển

Thực tế có thể tự hào rằng, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM) luôn là một doanh nghiệp vận tải biển đi đầu ở Việt Nam trong việc tham gia và triển khai đầy hiệu quả bộ luật quản lý an toàn (ISM...
Nhằm phát huy thế mạnh của mình trong công tác quản lý tàu, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã mở rộng mô hình quản lý tàu và bắt đầu kinh doanh quản lý tàu thuê
Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô (DDM) tiền thân là XNLH Vận tải biển pha sông (VISERITRANS).
Nhằm phát huy thế mạnh của mình trong công tác quản lý kỹ thuật tàu, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã mở rộng mô hình quản lý kỹ thuật tàu và bắt đầu kinh doanh quản lý kỹ thuật tàu thuê.
Quý khách hàng có thể cập nhật thông tin "Lịch Tàu nội địa tuyến Hải Phòng - Hồ Chí Minh của DONGDO MARINE"