Giới Thiệu Về DCC

Chứng nhận về ISO 9001: 2008, SRPS & MLC 2006 của DCC

Giấy chứng nhận phê duyệt Trung tâm thuyền viên DCC đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo Reg 1.4 của Công ước lao động hàng hải 2006, gồm:- QMS Registration Certificate by NK Class.- SRPS Certificate.- Statement MLC 2006 of SRPS.  

Lịch sử hình thành

a)   Cung ứng thuyền viên.b)   Đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho thuyền viên.Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô đã được Chính phủ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài mới nhất số 181/LĐTBXH-GP ngày 08 tháng 01 năm 2009 mà Trung Tâm Quản Lý Đào Tạo & Huấn luyện lao động Hàng hải Đông Đô là chi nhánh.DCC đã thiết lập, triển khai thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 từ ngày 01 tháng 05 năm 2014.DCC đã được cấp giấy chứng nhận và phù hợp với Công ước Lao động Hàng Hải MLC 2006 bởi cơ quan Đăng kiểm NK.Trung tâm thuyền viên là cái nôi nuôi dưỡng và cung cấp những thuyền viên tâm huyết, năng động và đầy nhiệt huyết. Cụ thể là khối thuyền viên mà Trung tâm cung cấp cho các tàu thuộcCông ty cổ phần hàng hải Đông Đô hoạt động dưới hình thức thuê tàu định hạn bởi những người thuê tàu có tiếng trên thị trường hàng hải Nhật Bản, Hàn Quốc…nhưng chưa để dù là một ngày off hire do lỗi của thuyền viên.Cả Chủ tàu trong nước và nước ngoài đều có những nhận xét, ghi nhận tích cực về chất lượng thuyền viên mà đơn vị chúng tôi đang quản lý và cung cấp, giúp Chúng tôi vững tin vào chiến lược xuất khẩu thuyền viên đúng đắn của mình.

Sứ mệnh

Chúng tôi nỗ lực và cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất, tin cậy và linh hoạt thông qua việc thực hiện các quy trình kiểm soát tuyển dụng, đào tạo lại, phân tích, phân loại và không ngừng cải tiến. Đã luôn đưa ra các chính sách đúng, hợp lý cũng như các chính sách hỗ trợ giúp đỡ gia đình thuyền viên khi có việc, để thuyền viên yên tâm công tác và phục vụ tốt cho Công ty. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp Hàng hải hiện nay.