Giới Thiệu Về DCC

Trung tâm thuyền viên DCC đã được cấp các chứng nhận về ISO 9001: 2008, SRPS & MLC 2006 do Đăng kiểm NK phê duyệt.
Một số đối tác truyền thống của DCC
Đã được NK Class đánh giá và cấp các chứng chỉ phù hợp
DCC trở thành lựa chọn hàng đầu về dịch vụ thuyền viên của hàng loạt khách hàng trong lĩnh vực vận tải biển, với chất lượng tốt nhất và giá thành...
Đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của chủ tàu cũng như các nhà quản lý thuyền viên. Vấn đề an toàn cho con người, tàu, hàng hóa và môi trường luôn được ưu...
Chi nhánh Công ty hàng hải Đông Đô – Trung tâm thuyền viên Đông Đô được thành lập từ ngày 01/07/2004 theo quyết định số 362/QĐ- HĐQT và quyết định số...
Đăng kí nhận Giới Thiệu Về DCC