Hoạt động đào tạo XKLD đi Nhật Bản

Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đang xúc tiến với các đối tác nước ngoài Nhật Bản, Đài Loan, Malayxia... nhằm bồi dưỡng và đào tạo lao động xuất khẩu, trong đó có xuất khẩu thuyền viên tàu biển và xuất khẩu lao động bờ.
Tiếng Việt