Liên hệ

  • Địa Chỉ : Tầng 19, tháp Văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

  • Điện Thoại :  (+84) 4 3755 6140 - (+84) 4 3755 6149

  • Gmail : dongdo@dongdomarine.com.vn