M/V DONG AN

Tàu DONG AN là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1995 tại Nhật Bản, trọng tải 7,091 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm VR, hoạt động tuyến quốc tế
Tiếng Việt