M/V DONG BA

Tàu DONGBA là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 2006 tại Việt Nam, trọng tải 6,517 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến quốc tế
Tiếng Việt