M/V DONG DU

Tàu DONG DU là tàu hàng container, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 8,515 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến nội địa
Tiếng Việt