M/V DONG PHU

Tàu DONG PHU là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 2009 tại Việt Nam, trọng tải 13,297 DWT, tốc độ thiết kế 13.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm lưỡng NK & VR, hoạt động tuyến quốc tế

Tiếng Việt