M/V DONG THANH

Tàu DONGTHANH là tàu hàng rời, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 28,502 DWT, tốc độ thiết kế 13.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến quốc tế.
Tiếng Việt