M/V DONG THO

Tàu DONG THO là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 10,094 DWT, tốc độ thiết kế 13.6 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến quốc tế

Tiếng Việt