Năng lực quản lý kỹ thuật DDM

Hoạt động như một phần chức năng của một doanh nghiệp vận tải biển, Phòng Kỹ thuật & Vật tư của Cty CP Hàng hải Đông Đô qua năm tháng dần hội tụ...
Đăng kí nhận Năng lực quản lý kỹ thuật DDM