Quản Lý Kỹ Thuật Tàu Biển

Năng lực quản lý kỹ thuật và cung ứng dịch vụ quản lý kỹ thuật

Nhiều người trong số này hoặc đã từng nhiều năm đảm nhiệm các chức danh Máy trưởng trên các loại tàu biển khác nhau thuộc các Hãng tàu biển có uy tín tại nước ngoài hoặc đã từng đảm nhận dự án đóng tàu tại một số nhà máy đóng tàu của Việt Nam, cũng trong quá trình tuần hoàn khép kín: khai thác – sửa chữa – khai thác – sửa chữa đối với đội tàu thương mại gồm 09 con tàu thuộc các loại: hàng rời, hàng tổng hợp và Công ten nơ, được thiết kế và lắp đặt theo công nghệ đóng tàu Nhật Bản với đủ loại máy chính khác nhau:  Makita, Hanshin, Akasaka, Akasaka & Mitsubishi, Hitachi B&W và Mitsui – Man B&W, với các dòng máy và thiết bị hàng hải mới khác, thì kinh nghiệm và trình độ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã được vận dụng hiệu quả và tích lũy nhiều hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ khả năng tham gia cung ứng dịch vụ quản lý tàu biển ở khía cạnh kỹ thuật cho các hãng tàu trong nước và ngoài nước. Chẳng hạn như: Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô đang nhận được sự tin tưởng và hợp tác của Công ty Cổ phần Vận tải & Xếp dỡ Hải An thông qua Hợp đồng Quản lý Tàu biển đối với tàu công ten nơ HaiAn Park (có trọng tải 12649 DWT, sức chở 787TUES) và HAIAN SONG (có trọng tải 18491 DWT, sức chở 1121TUES). Đây là 02 tàu Container treo cờ Việt nam do Nhật Bản đóng năm 2000 & 2001, tàu hoạt động chuyên tuyến Đông Nam Á.  

Các quy phạm và công ước về quản lý kỹ thuật Tàu Biển

Để đảm bảo tàu hoạt động tốt trong mọi điều kiện trên mọi tuyến hành trình, đội tàu của DDM luôn được quản lý và giám sát trên cơ sở tuân thủ mọi yêu cầu của các cơ quan Đăng Kiểm, các khuyến nghị của Tổ chức Hàng hải Quốc tế - IMO, các quy định của các Quốc gia mà tàu mang cờ chẳng hạn như: Chính quyền đòi hỏi chuyên môn của các cơ quan Đăng Kiểm mà Quốc gia có tàu treo cờ công nhận và ủy quyền.Công ước mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mà cả Việt Nam và Panama đã phê chuẩn và đưa vào Hàng hải Panama đối với tàu treo cờ quốc tịch Panama và các quy định của Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đối với các tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam, bên cạnh các áp dụng trên các tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam và các tàu treo cờ quốc tịch Panama thuộc đội tàu DDM:+ Công ước Lao động Hàng hải 2006 (MLC,  2006) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).Bên cạnh việc cập nhật và áp dụng một số Quy phạm mới của Tổ chức Đăng kiểm, bao gồm:+ Quy định sửa đổi đối với bộ trang bị cho người cứu hỏa và thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay dùng cho đội cứu hỏa theo sửa đổi, bổ sung năm 2012 của Công ước SOLAS và Bộ luật FSS, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.+ Yêu cầu trang bị hệ thống báo động trực ca buồng lái (BNWAS) cho tàu kể từ ngày 01/07/2011 theo Nghị quyết MSC .86(2009) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về việc áp dụng Chương 5/19, SOLAS.+ Sửa đổi MARPOL Phụ lục VI về  "Chỉ số thiết kế hiệu suất năng lượng (EEDI)" và "Kế hoạch quản lý hiệu suất năng lượng (SEEMP)" đã được thông qua tại kỳ họp thứ 62 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC 62) được tổ chức vào tháng Bảy 2011, và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.+ Theo hướng dẫn của MSC.1/Circ.1392 Lắp đặt thiết bị chống rơi (Fall Preventer device – FPD) cho các hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh hiện có bắt đầu từ ngày 01/07/2013.+ Thông tư MSC.1/Circ.1477 của IMO - Hướng dẫn lựa chọn dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu theo Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS. Có hiệu lực từ 01/01/2015.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý kỹ thuật thuê của DONGDO MARINE

DONGDO MARINE kinh doanh dịch vụ quản lý kỹ thuật thuê  tàu” cho các chủ tàu:- Duy trì thường xuyên tình trạng kỹ thuật của tàu phù hợp với các tiêu chuẩn theo phân cấp của Đăng kiểm và pháp luật của chính quyền tàu treo cờ. Đồng thời, được nhân danh chủ tàu xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa chủ tàu với cơ quan phân cấp hoặc các đối tác khác liên quan đến lĩnh vực quản lý kỹ thuật tàu.- Cung cấp chuyên viên kỹ thuật đủ năng lực để giám sát việc bảo dưỡng và duy trì hoạt động hiệu quả của tàu.- Chịu trách nhiệm lập phương án sửa chữa, thu xếp nơi sửa chữa - lên đà kiểm tra theo quy phạm phân cấp và giám sát quá trình thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng; tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và khuyến cáo của cơ quan phân cấp trên cơ sở phương án đã được chủ tàu phê duyệt.- Thu xếp việc cung ứng phụ tùng, (nhiên liệu, dầu nhờn nếu Chủ tàu yêu cầu) và các vật phẩm thiết yếu khác cho tàu; tổ chức thanh - quyết toán với khách hàng nếu được  chủ tàu ủy quyền trên cơ sở định mức đã được phê duyệt hoặc những quyết định riêng của chủ tàu. Trong đó, bao gồm cả việc nhân danh chủ tàu thực hiện việc lựa chọn người cung cấp dịch vụ, đàm phán giá cả và điều kiện thanh toán để trình chủ tàu ký duyệt trước khi triển khai thực hiện.- Khuyến cáo kịp thời với chủ tàu về tình trạng kỹ thuật liên quan và những nguy cơ có thể gây mất an toàn cho người, hàng hóa và tàu.