Quản Lý Kỹ Thuật Tàu Biển

Đội tàu Công ty DDM treo cờ Việt Nam và Panama mang cấp đăng kiểm Việt Nam và NK, hoạt động trên cả hai tuyến, tuyến nội địa và tuyến quốc tế.
Nhằm phát huy thế mạnh của mình trong công tác quản lý kỹ thuật tàu, Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đã mở rộng mô hình quản lý kỹ thuật tàu và bắt...
Hoạt động như một phần chức năng của một doanh nghiệp vận tải biển, Phòng Kỹ thuật & Vật tư của Cty CP Hàng hải Đông Đô qua năm tháng dần hội tụ...
Đăng kí nhận Quản Lý Kỹ Thuật Tàu Biển