Quản Lý Và Đào Tạo Thuyền Viên

Tất cả các thuyền viên của DCC được tuyển dụng, đào tạo và sử dụng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình được lập ra, thỏa mãn các yêu cầu của...
Đăng kí nhận Quản Lý Và Đào Tạo Thuyền Viên