THÀNH TÍCH - GIẢI THƯỞNG

Các thành tích & giải thưởng của Công ty đạt được đến năm 2014

1. Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng III năm 20052. Bộ Giao thông - Vận tải tặng bằng khen các năm: 2000, 2009, 2010, 2011  3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen năm 20074. Tổng Công ty HHVN tặng cờ thi đua và bằng khen các năm: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 20115. Công đoàn Tổng Công ty HHVN tặng bằng khen và cờ thi đua các năm: 2007, 2010, 2011:6. Cúp vàng ISO: