TIN TỨC - SỰ KIỆN

Các thành tích & giải thưởng của Công ty đạt được đến năm 2014

1. Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng III năm 20052. Bộ Giao thông - Vận tải tặng bằng khen các năm: 2000, 2009, 2010, 2011  3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen năm 20074. Tổng Công ty HHVN tặng cờ thi đua và bằng khen các năm: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 20115. Công đoàn Tổng Công ty HHVN tặng bằng khen và cờ thi đua các năm: 2007, 2010, 2011:6. Cúp vàng ISO: 

Bổ nhiệm cán bộ công ty ngày 04/11/2014

Các cán bộ được bổ nhiệm gồm có: 01 PTGĐ, 01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng:1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng - Phó Tổng Giám Đốc công ty2. Bổ nhiệm Ông Đỗ Minh Hà - Trưởng phòng Tổng Hợp công ty3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư 4. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Trưởng phòng Pháp chế _ An toàn hàng hải