Bàn giao Chủ tịch HĐQT Công ty

15/10/17 10:10:31 Lượt xem: 1015

Lễ bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm chức vụ "Chủ tịch HĐQT Công ty" được tiến hành vào ngày 31/10/2015 tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô, 106-Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy-Hà Nội theo thể thức "Bàn giao nguyên trạng".