Báo cáo tài chính quý II/2018, giải trình KQKD và BCTC hợp nhất Q2 năm 2018