Các quy phạm và công ước về quản lý kỹ thuật Tàu Biển

17/10/17 10:10:46 Lượt xem: 2495

Để đảm bảo tàu hoạt động tốt trong mọi điều kiện trên mọi tuyến hành trình, đội tàu của DDM luôn được quản lý và giám sát trên cơ sở tuân thủ mọi yêu cầu của các cơ quan Đăng Kiểm, các khuyến nghị của Tổ chức Hàng hải Quốc tế - IMO, các quy định của các Quốc gia mà tàu mang cờ chẳng hạn như: Chính quyền đòi hỏi chuyên môn của các cơ quan Đăng Kiểm mà Quốc gia có tàu treo cờ công nhận và ủy quyền.Công ước mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mà cả Việt Nam và Panama đã phê chuẩn và đưa vào Hàng hải Panama đối với tàu treo cờ quốc tịch Panama và các quy định của Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đối với các tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam, bên cạnh các áp dụng trên các tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam và các tàu treo cờ quốc tịch Panama thuộc đội tàu DDM:+ Công ước Lao động Hàng hải 2006 (MLC,  2006) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).Bên cạnh việc cập nhật và áp dụng một số Quy phạm mới của Tổ chức Đăng kiểm, bao gồm:+ Quy định sửa đổi đối với bộ trang bị cho người cứu hỏa và thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay dùng cho đội cứu hỏa theo sửa đổi, bổ sung năm 2012 của Công ước SOLAS và Bộ luật FSS, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.+ Yêu cầu trang bị hệ thống báo động trực ca buồng lái (BNWAS) cho tàu kể từ ngày 01/07/2011 theo Nghị quyết MSC .86(2009) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về việc áp dụng Chương 5/19, SOLAS.+ Sửa đổi MARPOL Phụ lục VI về  "Chỉ số thiết kế hiệu suất năng lượng (EEDI)" và "Kế hoạch quản lý hiệu suất năng lượng (SEEMP)" đã được thông qua tại kỳ họp thứ 62 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC 62) được tổ chức vào tháng Bảy 2011, và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.+ Theo hướng dẫn của MSC.1/Circ.1392 Lắp đặt thiết bị chống rơi (Fall Preventer device – FPD) cho các hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh hiện có bắt đầu từ ngày 01/07/2013.+ Thông tư MSC.1/Circ.1477 của IMO - Hướng dẫn lựa chọn dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu theo Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS. Có hiệu lực từ 01/01/2015.