Tổ chức chuyến đi "Về nguồn"

15/10/17 10:10:31 Lượt xem: 1149

Chuyến đi đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tạo được nhiều tình cảm tốt đẹp cho không chỉ các đại biểu của đoàn mà cho cả nhân dân, cán bộ địa phương nơi đoàn đi qua.