Tổ chức nghỉ mát cho CBCNV

15/10/17 09:10:31 Lượt xem: 796

Việc tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát hàng năm đã trở thành truyền thống của Công ty, đây cũng là thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty đến đời sống tinh thần cho CBCNV.