Chứng nhận về ISO 9001: 2008, SRPS & MLC 2006 của DCC

17/10/17 10:10:52 Lượt xem: 800

Giấy chứng nhận phê duyệt Trung tâm thuyền viên DCC đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo Reg 1.4 của Công ước lao động hàng hải 2006, gồm:- QMS Registration Certificate by NK Class.- SRPS Certificate.- Statement MLC 2006 of SRPS.  

Bài viết cùng chuyên mục