Đăng ký giao dịch chứng khoán DDM trên thị trường UPCOM

17/10/17 09:10:52 Lượt xem: 297

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mã chứng khoán: DDM- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 12.244.495 cổ phiếu- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu- Ngày dự kiến giao dịch đầu tiên: 1