Giải bóng bàn DONGDO MARINE lần 2 năm 2013

15/10/17 09:10:31 Lượt xem: 668

Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, tạo sân chơi cho CBCNV rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD.