Giới thiệu quá trình hoạt động HTQLAT của DDM

17/10/17 10:10:46 Lượt xem: 1297

Vào những năm 2002, khi bộ luật quản lý an toàn tàu biển (ISM Code) vẫn còn lạ lẫm và mới mẻ với hầu hết các chủ tàu Việt Nam thì Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô (DDM) đã chủ động sớm tham gia và triển khai thực hiện quản lý an toàn cho đội tàu.Đội tàu của DDM đã được kiểm tra, đánh giá bởi đăng kiểm Việt Nam và được duyệt cấp DOC trước ngày 01/7/2002 (Trong khi ISM Code bắt đầu có hiệu lực đối với tất cả các tàu biển chạy quốc tế có tổng dung tích từ 500GT trở lên từ ngày 01/07/2002). Đây là cột mốc đáng tự hào của DDM trong việc quản lý tàu hoạt động tuyến quốc tế.Đến năm 2006, đứng trước cơ hội hội nhập vận tải khu vực và quốc tế, đội tàu của  DDM đã chủ động hợp tác vận tải với các chủ tàu nước ngoài, đặc biệt là các chủ tàu Nhật bản. DDM nhận thấy rằng, các tàu chạy tuyến quốc tế,  việc treo cờ Panama và áp dụng đăng kiểm NK (NK Class) luôn nhận được sự tín nhiệm cao của các chủ tàu Châu Á. Vì vậy, quyết định đột phá và táo bạo, Công ty đã đầu tư phát triển thêm đội tàu chạy tuyến quốc tế  treo cờ Panama và triển khai HTQLAT theo tiêu chuẩn đăng kiểm NK: đánh giá cấp Giấy chứng nhận phù hợp cho Công ty (DOC), Giấy chứng nhận quản lý an toàn tàu (SMC), xây dựng kế hoạch an ninh tàu (SSP) do NK phê duyệt và kiểm tra cấp Giấy chứng nhận an ninh tàu (ISSC).Chính sự đột phá trên, điều mà rất ít chủ tàu ở Việt Nam trong giai đoạn đó có thể đạt được, đã nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn ISM Code của DDM. Đây là điểm nổi bật đặc sắc của HTQLAT công ty, được các chủ tàu Châu Á đánh giá rất cao và tin tưởng tuyệt đối,Trong việc triển khai và thực hiện MLC-2006, DDM cũng đã chủ động triển khai sớm bộ luật lao động hàng hải quốc tế để thực hiện cho đội tàu 08 chiếc với tổng trọng tải 102,269 DWT trước khi công ước lao động hàng hải (MLC) có hiệu lực chính thức đối Việt Nam vào ngày 20/8/2013. Cụ thể, 04 tàu treo cờ Panama đã được đăng kiểm NK đánh giá và cấp Giấy chứng nhận lao động hàng hải (MLC) hoàn tất vào ngày 14/8/2013, 04 tàu treo cờ Việt Nam được đăng kiểm VR đánh giá và cấp Giấy chứng nhận lao động hàng hải (MLC) hoàn tất vào ngày 29/6/2014. Như vậy DDM là công ty vận tải biển đầu tiên ở Việt nam hoàn tất việc triển khai và đánh giá cấp MLC cho đội tàu trước hạn 20/08/2014 tại Việt Nam.Thực tế trên cho thấy rằng, HTQLAT của DDM được tuân thủ và triển khai đầy hiệu quả và DDM có đầy đủ năng lực quản lý và triển khai thực hiện HTQLAT một cách hiệu quả với đội tàu vận tải tuyến quốc tế, trở thành địa chỉ tin cậy và tín nhiệm cao của các chủ tàu quốc tế trong quản lý tàu.