Hoạt động của đội tàu

17/10/17 10:10:46 Lượt xem: 972
1. M/V DONGTHANHTàu DONGTHANH là tàu hàng rời, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 28,502 DWT, tốc độ thiết kế 13.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến quốc tế.2. M/V DONGTHO Tàu DONGTHO là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 10,094 DWT, tốc độ thiết kế 13.6 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến quốc tế.3. M/V DONGPHU Tàu DONGPHU là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 2009 tại Việt Nam, trọng tải 13,297 DWT, tốc độ thiết kế 13.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm lưỡng NK & VR, hoạt động tuyến quốc tế.4. M/V DONGAN Tàu DONGAN là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1995 tại Nhật Bản, trọng tải 7,091 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm VR, hoạt động tuyến quốc tế.5. M/V DONGPHONG Tàu DONGPHONG là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1994 tại Nhật Bản, trọng tải 7,088 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm VR, hoạt động tuyến quốc tế.6. M/V DONGBA Tàu DONGBA là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 2006 tại Việt Nam, trọng tải 6,517 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến quốc tế.7. M/V DONGDU Tàu DONGDU là tàu hàng container, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 8,515 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến nội địa.8. CÁC TÀU CÔNG TY ĐÃ TỪNG SỞ HỮU VÀ KHAI THÁC:- M/V DONGHA - M/V DONGHO - M/V DONGSON - M/V DONGMAI 9. CÁC TÀU CÔNG TY ĐANG QUẢN LÝ THUÊ:- M/V HAIAN PARK- M/V HAIAN SONG - M/V HAIAN TIME: container carrier, build 2001 in Japan, trọng tải 18055 DWT, 13267 GT.

Bài viết cùng chuyên mục