Hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý tàu thuê của DDM

17/10/17 10:10:46 Lượt xem: 2546

DDM trở thành “Người quản lý tàu” hay “Kinh doanh dịch vụ quản lý thuê  tàu” cho các chủ tàu, theo hệ thống quản lý an toàn (ISM Code) của DDMBắt đầu từ năm 2014, ngoài quản lý các tàu của mình, DDM cũng đã thực hiện quản lý thuê tàu cho các chủ tàu trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu cao và sự tín nhiệm của các chủ tàu như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hongkong… Đây là lĩnh vực mới mẻ, đầy thách thức nhưng cũng hứa hẹn rất tiềm năng, mang lại hướng kinh doanh mới cho DDM và nâng tầm phát triển HTQLAT của DDM.DDM thực hiện vai trò của “Người quản lý tàu” nhằm duy trì khả năng bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, cũng như sự phù hợp thường xuyên của tàu, thuyền bộ với hệ thống quản lý an toàn ISM Code, hệ thống an ninh hàng hải ISPS Code, các quy định trong Công ước lao động Hàng hải MLC-2006 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan khác theo hệ thống quản lý an toàn ISM Code của DDM.DDM chủ động bảo vệ hiệu quả các quyền lợi hợp pháp của chủ tàu, với tư cách là đại diện của chủ tàu và có quyền quyết định thực hiện các hành động mà “Người quản lý tàu” được ủy quyền:- Chịu trách nhiệm thiết lập, triển khai và duy trì Hệ thống quản lý quản lý dưới tàu (SMC - GCN quản lý an toàn) và bộ phận quản lý tàu trên bờ (DOC - GCN phù hợp) theo bộ luật ISM Code;- Chịu trách nhiệm thiết lập, triển khai và duy trì Kế hoạch an ninh tàu (SSP) và GCN quốc tế về an ninh tàu biển (ISSC) theo bộ luật ISPS Code;- Chịu trách nhiệm thiết lập Bản công bố phù hợp lao động hàng hải Phần I, Phần II, và duy trì hiệu lực của GCN Lao động hàng hải (MLC) theo Công ước Lao động hàng hải (MLC - 2006);- Tổ chức quản lý - giám sát chặt chẽ Thuyền trưởng và thuyền bộ trong việc tuân thủ các quy định trong Hệ thống quản lý an toàn của “Người quản lý tàu” và những yêu cầu của chủ tàu để phòng tránh các tai nạn - sự cố hàng hải;- Hướng dẫn Thuyền trưởng thực hiện biện pháp phòng chống bão - giảm nhẹ thiên tai và trường hợp cần thiết khác nhằm đảm bảo an toàn cho người, tàu và hàng hóa.- “Người quản lý tàu”có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và kịp thời các tài liệu liên quan đến việc tuân thủ Hệ thống quản lý an toàn / ISM Code, An ninh hàng hải / ISPS Code cũng như báo cáo, tài liệu, chứng từ và hồ sơ khác cần thiết cho việc bảo vệ quyền lợi của chủ tàu khi xảy ra các tranh chấp, khiếu nại liên quan.- Quản lý và cung cấp thuyền viên: Trên cơ sở Hợp đồng cung ứng thuyền viên, thỏa mãn công ước lao động hàng hải MLC-2006 và các Quy chế, quy định liên quan.- Quản lý và khai thác kỹ thuật tàu: Duy trì thường xuyên tình trạng kỹ thuật của tàu phù hợp với các tiêu chuẩn theo phân cấp của đăng kiểm và pháp luật của chính quyền tàu treo cờ. Đồng thời, được nhân danh chủ tàu xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa chủ tàu với cơ quan phân cấp hoặc các đối tác khác liên quan đến lĩnh vực quản lý kỹ thuật tàu. Giám sát việc bảo dưỡng và duy trì hoạt động hiệu quả của tàu.