Khai thác vận tải biển

17/10/17 10:10:46 Lượt xem: 877
Hiện nay, DONGDO MARINE đang sở hữu và trực tiếp quản lý một đội tàu biển có chất lượng kỹ thuật tốt, gồm 08 chiếc, tổng trọng tải 102,269 DWT - trong đó có 02 chiếc tàu container chuyên dụng với sức chở gần 600 TEU/chiếc. Bên cạnh đội tàu chở hàng khô, hàng tổng hợp, DONGDO MARINE đã và đang thực hiện chủ trương đầu tư khai thác tàu chở container chuyên dụng, nhằm từng bước mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa loại dạng tàu và phương thức sản xuất kinh doanh vận tải biển...Hầu hết các tàu hiện có của DONGDO MARINE đều do Cơ quan Đăng kiểm Nhật Bản - NK phân cấp, thường xuyên đảm bảo phù hợp với theo các tiêu chuẩn phân cấp, quản lý kỹ thuật quốc tế. Ngoài Hệ thống quản lý an toàn tàu biển, Hệ thống bảo đảm an ninh hàng hải do Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam - VR đánh giá và cấp các giấy chứng nhận phù hợp, DONGDO MARINE cũng đã được Cơ quan Đăng kiểm Nhật Bản - NK và Chính quyền Panama đánh giá, cấp những chứng chỉ tương tự theo đúng quy định của ISM CODE, ISPS CODE.

Bài viết cùng chuyên mục