Lễ ký HĐ mua bán ụ nổi 8850 DWT

03/11/15 03:11:00 Lượt xem: 111

Lễ ký hợp đồng mua bán ụ nổi trọng tải 8850 DWT giữa Công ty CP Hàng hải Đông Đô và Tổng công ty Ba Son:

Bài viết cùng chuyên mục