Sứ mệnh

17/10/17 10:10:46 Lượt xem: 1129

Chúng tôi nỗ lực và cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất, tin cậy và linh hoạt thông qua việc thực hiện các quy trình kiểm soát tuyển dụng, đào tạo lại, phân tích, phân loại và không ngừng cải tiến. Đã luôn đưa ra các chính sách đúng, hợp lý cũng như các chính sách hỗ trợ giúp đỡ gia đình thuyền viên khi có việc, để thuyền viên yên tâm công tác và phục vụ tốt cho Công ty. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp Hàng hải hiện nay.