Xây dựng và triển khai một hệ thống quản lý an toàn tàu

17/10/17 10:10:46 Lượt xem: 2896

Nhằm bảo đảm các hoạt động của tàu an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trên biển. Các công ty có tàu hoạt động tuyến quốc tế phải xây dựng một hệ thống quản lý an toàn - HTQLAT (safety management system) cho mỗi tàu của mình. Nội dung HTQLAT trên tàu phải phù hợp với đặc điểm của từng loại tàu và hàng hóa cụ thể mà tàu chuyên chở. Nó phải thỏa mãn các yêu cầu chung mà ISM Code quy định.2. Yêu cầu của ISM Code và nội dung tối thiểu cần nêu trong HTQLATYêu cầu của ISM CodeLược dịch ISM codeNội dung chính cần đề cập trong HTQLAT1. GENERALKhái quát chung 1.1 DefinitionsNhững định nghĩaLàm rõ ý nghĩa của một số thuật ngữ liên quan1.2 ObjectivesMục tiêuNêu rõ mục tiêu quan trọng này trong “tuyên bố chính sách công ty”1.3 ApplicationPhạm vi áp dụngLàm rõ tên tàu, chủng loại tàu được quản lý theo HTQLAT này1.4 Functional requyrements for a safety-management systemNhững yêu càu về chức năng đối với một HTQLATHTQLAT phải thể hiện đầy đủ những yêu cầu về chức năng đã nêu trong mục 1.4 (Functional requyrements..)2. SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICYChính sách an toàn và bảo vệ môi trườngCông ty phải xây dựng và tuyên bố một chính sách về an toàn và bảo vệ môi trường. Nội dung chính sách phải bao gồm các điều đã nêu trong ISM Code (1.2 objectives).3. COMPANY RESPONSIBILITIES AND AUTHORITYQuyền hạn và trách nhiệm của công tyCông ty phải chỉ rõ sơ đồ hệ thống quản lý. Nêu rõ quyền hạn trách nhiệm của những người liên quan đến việc giám sát và thực hiện hệ thống. Phải bố trí cán bộ giám sát hệ thống an toàn và có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ họ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 4. DESIGNATED PERSON(S) Cán bộ phụ trách hệ HTQLAT công tyNêu rõ cá nhân (hoặc những người) được phân công phụ trách giám sát HTQLAT trên bờ. Nêu rõ năng lực, quyền hạn và trách nhiệm của họ. Nêu rõ sự cam kết của công ty về sự hỗ trợ cán bộ an toàn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.5. MASTER’S RESPONSIBILITY AND AUTHORITYQuyền hạn và trách nhiệm của thuyền trưởngNêu rõ trách nhiệm của thuyền trưởng về việc “thực hiện, thúc đẩy, đề ra các biện pháp, kiểm tra việc thực hiện; rà soát hiệu quả của hệ thống; báo cáo các khiếm khuyết và không phù hợp cho công ty6. RESOURCES AND PERSONNELNguồn lựcNêu rõ yêu cầu năng lực của thuyền trưởng, sỹ quan thuyền viên và những người liên quan đến hệ thống, bao gồm cả việc đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực và trình độ của họ7. SHIPBOARD OPERATIONSCác hoạt động trên tàuNêu rõ các quy trình, hướng dẫn về an toàn liên quan đến việc thực hiện các hoạt động chính trên tàu như: chuẩn bị chuyến đi, xếp dỡ hàng, điều động ra vào cầu, hành hải trên biển, chuẩn bị đến cảng, neo tàu, đưa đón hoa tiêu…8. EMERGENCY PREPAREDNESSSẵn sàng ứng phó sự cố khẩn cấpNêu rõ các sự cố thường gặp trên tàu. Kế hoạch huấn luyện, diễn tập nhằm ngăn ngừa và ứng phó sự cố. Các biện pháp chỉ đạo và ứng phó sự cố kịp thời 9. REPORTS AND ANALYSIS OF NON-CONFORMITIES, ACCIDENTS AND HAZARDOUS OCCURRENCESBáo cáo, phân tích sự  “không phù hợp”  và các tình huống tai nạn, nguy hiểmQuy định sự “không phù hợp”, tai nạn và tình huống nguy hiểm phải được báo cáo kịp thời cho công ty, phải điều tra, phân tích, tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục hiệu quả, ngăn ngừa tái diễn10. MAINTENANCE OF THE SHIP AND EQUYPMENTBảo dưỡng tàu và trang thiết bịNêu rõ tàu và thiết bị trên tàu đều được bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch cụ thể, phù hợp với các quy định hiện hành. Các sự cố hỏng hóc đều được báo cáo bằng văn bản và được xử lý kịp thời. Những thiết bị quan trọng liên quan đến an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trên tàu, kể cả các thiết bị dự phòng đều có kế hoạch bảo dưỡng, thử hoạt động định kỳ nhằm nâng cao độ tin cậy11. DOCUMENTATIONQuản lý tài liệuNêu rõ các tài liệu, số liệu liên quan đến an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trên tàu đều được kiểm soát theo quy trình, được sắp xếp đúng nơi quy định, được cập nhật và kiểm tra thời hạn sử dụng 12. COMPANY VERIFICATION, REVIEW AND EVALUATION Kiểm tra, rà soát và đánh giá của công tyNêu rõ hệ thống quản lý an toàn được công ty đánh giá nội bộ định kỳ,  hàng năm, bao gồm cả việc đánh giá hiệu quả của hệ thống. Việc đánh giá và khắc phục các khiếm khuyết được thực hiện bằng văn bản. Kết quả đánh giá phải được thông báo cho các bên liên quan3. Các bước xây dựng HTQLATa. Lựa chọn sổ tay HTQLAT (safety management manual)Nội dung HTQLAT có thể bố trí trong một sổ tay hay nhiều sổ tay, tùy thuộc vào từng công ty. Để thuận tiện trong tham khảo, nội dung hệ thống quản lý có thể phân ra các phần nhỏ sau:Sổ tay chính sách công ty (company policy manual)Sổ tay tổ chức công ty (company organization manual)Sổ tay hoạt động tàu (ship operations manual)Sổ tay ứng phó sự cố (emergency response manual)Các mẫu báo cáo (records) và các bản rà soát (checklists) liên quanb. Nội dung chi tiết cần có trong sổ taySổ tay chính sách công tyMục đích của sổ tay này là nhằm khái quát nội dung HTQLAT; giúp người đọc dễ dàng tra cứu, tìm hiểu nội dung chính của HTQLAT của công ty ứng với những yêu cầu ISM Code quy định.Bao gồm:+ Bản tuyên bố “Chính sách an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm” của công ty.+ Bảng so sánh sự tuân thủ “Quy tắc quản lý an toàn ISM Code của HTQLAT công ty”.+ Sơ đồ bố trí các sổ tay trong hệ thống quản lý.Sổ tay tổ chức công tyMục đích của sổ tay này là để làm rõ sơ đồ cấu trúc HTQLAT; mối quan hệ giữa các bộ phận, quan hệ giữa tàu và bờ; nhiệm vụ của từng cá thể liên quan trong hệ thống.Bao gồm:+ Sơ đồ cấu trúc hệ thống quản lý an toàn (SMS).+ Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận và cá nhân liên quan đến HTQLAT.Sổ tay quản lý hoạt động tàuMục đích của sổ tay này là để chỉ dẫn việc thực hiện các công việc cụ thể trên tàu. Làm rõ công việc gì? Làm khi nào? Ai làm? Làm ra sao?Bao gồm:+ Các quy trình quản lý thuyền viên.+ Các quy trình quản lý hành hải.+ Các quy trình quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm.+ Các quy trình quản lý bảo quản bảo dưỡng.+ Các quy trình quản lý vật tư.+ Các quy trình quản lý HTQLAT.Sổ tay ứng phó sự cốMục đích của sổ tay này là để chỉ dẫn cách ứng phó các sự cố và tai nạn cụ thể trên tàuBao gồm:+ Các sự cố và tai nạn thường gặp trên tàu.+ Quy tắc chung khi ứng phó sự cố.+ Quy trình ứng phó các sự cố cụ thể.Các nội dung nêu trong HTQLAT phải thỏa mãn yêu cầu của ISM Code, phù hợp với các công ước quốc tế hiện hành. Và nó còn phải phải phù hợp với luật lệ quốc gia tàu treo cờ, các quy định của các tổ chức công nghiệp và hiệp hội hàng hải liên quan…c. Các bước xây dựng và thực hiện HTQLATChuẩn bị tài liệuCác tài liệu cần có:+ Quy tắc quản lý an toàn quốc tế (ISM Code).+ Các công ước quốc tế liên quan (SOLAS, MARPOL, STCW, ILL, COREG, ILO…).+ Các luật lệ của quốc gia tàu treo cờ liên quan.+ Các quy định của các tổ chức công nghiệp, các hiệp hội hàng hải liên quan (chức trách thuyền viên, Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005, quy định của đăng kiểm, quy định liên quan đến  hàng hóa tàu chuyên chở như dầu, gỗ, container…).Thiết lập sơ đồ cấu trúc HTQLAT công tyHTQLAT công ty, tối thiểu gồm các bộ phận và cá nhân sau:+ Ban quản lý an toàn (Safety Management Committee-SMC).+ Cán bộ phụ trách hệ thống (Designated Person Ashore- DPA).+ Bộ phận và cán bộ đánh giá nội bộ (Internal Audit Team-IAT).+ Bộ phận và cán bộ ứng phó sự cố (Emergency Response Team-ERT).+ Tàu-Thuyền trưởng và thuyền viên liên quan.Soạn thảo nội dungThứ tự soạn thảo nội dung như sau:+ Chính sách công ty+ Tổ chức công ty+ Quy trình làm việc trên tàu+ Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp+ Các mẫu báo cáo và rà soát liên quanTriển khai hệ thốngCác bước triển khai gồm:+ Tổ chức cho những người liên quan tìm hiểu và làm quen các nội dung hệ thống trên bờ và dưới tàu.+ Thực hiện quản lý tàu theo hệ thống quản lý, tối thiểu 03 tháng.+ Tổ chức đánh giá nội bộ trên bờ và dưới tàu, phát hiện các khiếm khuyết và không phù hợp.+ Thực hiện việc khắc phục các khiếm khuyết và không phù hợp dưới tàu và trên bờ.Mời chính quyền kiểm tra, đánh giáHTQLAT trên mỗi con tàu giống như một cuốn “hàng hải chỉ nam về an toàn-Safety book” giành riêng cho con tàu đó. Nó dùng để tra cứu về quản lý và thực hiện công việc trên tàu hàng ngày. Cuốn “hàng hải chỉ nam” này luôn được tu chỉnh, sửa đổi, nâng cao độ tin cậy nhờ sự mẫn cán của thuyền trưởng và thuyền viên trong việc phát hiện kịp thời các khiếm khuyết trong quá trình làm việc trên tàu.Hiệu quả của một HTQLAT không phụ  thuộc vào nội dung nó được soạn thảo mà phụ thuộc vào sự nghiêm túc thực hiện của những người liên quan.”