Trung Tâm Thuyền viên

Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đang xúc tiến với các đối tác nước ngoài Nhật Bản, Đài Loan, Malayxia... nhằm bồi dưỡng và đào tạo lao động xuất...
Trung tâm thuyền viên DCC đã được cấp các chứng nhận về ISO 9001: 2008, SRPS & MLC 2006 do Đăng kiểm NK phê duyệt.
DCC áp dụng các chính sách hiệu quả đối với thuyền viên xuất khẩu
Trong việc tuân thủ chính sách của DCC về tuyển dụng các thuyền viên đủ điều kiện làm việc theo yêu cầu của chủ tàu. DCC thực hiện quá trình tuyển...
Tất cả các thuyền viên của DCC được tuyển dụng, đào tạo và sử dụng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình được lập ra, thỏa mãn các yêu cầu của...
Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong thị trường hàng hải, kinh nghiệm liên quan đến thuyền viên của Trung tâm QL- ĐT & QL Hàng hải Đông Đô...
Một số đối tác truyền thống của DCC
Đã được NK Class đánh giá và cấp các chứng chỉ phù hợp
DCC trở thành lựa chọn hàng đầu về dịch vụ thuyền viên của hàng loạt khách hàng trong lĩnh vực vận tải biển, với chất lượng tốt nhất và giá thành...
Đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của chủ tàu cũng như các nhà quản lý thuyền viên. Vấn đề an toàn cho con người, tàu, hàng hóa và môi trường luôn được ưu...

Trang

Đăng kí nhận Trung Tâm Thuyền viên