Trung tâm thuyền viên

Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô đang xúc tiến với các đối tác nước ngoài Nhật Bản, Đài Loan, Malayxia... nhằm bồi dưỡng và đào tạo lao động xuất khẩu, trong đó có xuất khẩu thuyền viên tàu biển và...
Trung tâm thuyền viên DCC đã được cấp các chứng nhận về ISO 9001: 2008, SRPS & MLC 2006 do Đăng kiểm NK phê duyệt.
DCC áp dụng các chính sách hiệu quả đối với thuyền viên xuất khẩu
Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong thị trường hàng hải, kinh nghiệm liên quan đến thuyền viên của Trung tâm QL- ĐT & QL Hàng hải Đông Đô là hết sức đa dạng và phong phú.