Vận tải biển

Tình hình thị trường tuần 44/2014 có nhiều thay đổi:
Hiện tại đến tháng 10 năm 2014, đội tàu vận tải biển của Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô sở hữu và đang khai thác gồm 07 chiếc, trong đó có tàu hàng rời, tàu hàng tổng hợp và tàu container, chạy...
Thông tin chi tiết của đội tàu Đông Đô
Tàu DONGTHANH là tàu hàng rời, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 28,502 DWT, tốc độ thiết kế 13.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến quốc tế.