GIỚI THIỆU

VỀ CHÚNG TÔI

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi 1. SỨ MỆNH: DONGDO MARINE cam kết cung cấp đội tàu vận tải biển và các dịch vụ vận tải với chất lượng cao nhất,
Xem thêm

DỊCH VỤ

Khai thác vận tải biển   Hiện nay, DONGDO MARINE đang sở hữu và trực tiếp quản lý một đội tàu biển có chất lượng kỹ thuật tốt, gồm 08...
Xem thêm

THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO

Thân gửi cán bộ nhân viên Dong Do Marine, Mỗi doanh nghiệp đều có nét văn hoá riêng biệt. Tại Dong Do Marine cũng vậy, tập thể HĐQT và Ban Điều hà...
Xem thêm

ĐỘI TÀU ĐÔNG ĐÔ

Deadweight: 6,517
Length over all: 102.79 (m)
Speed: 12.0 (knots)
Port of Registry: Haiphong

Deadweight: 28,502
Length over all: 169,06 (m)
Speed: 13.0 (knots)
Port of Registry:

Deadweight: 13,297.5
Length over all: 136.4 (m)
Speed: 13.0 (knots)
Port of Registry: Haiphong

Deadweight: 8,515
Length over all: 119.16 (m)
Speed: 12.0 (knots)
Port of Registry: Panama

THƯ VIỆN ẢNH

Tàu Đông Ba

Đại hội cổ đông

Tau Dong Thinh

Tau Dong An

Tau Dong Du

Tau Dong Minh

Van phong Dong Do

Tau Dong Phu

ĐÔNG ĐÔ VỚI TRUYỀN THÔNG

  • DONGDO MARINE cam kết cung cấp đội tàu vận tải biển và các dịch vụ vận tải với chất lượng cao nhất, tin cậy và tín nhiệm cao.

    Comment 1

  • DONGDO MARINE cam kết cung cấp đội tàu vận tải biển và các dịch vụ vận tải với chất lượng cao nhất, tin cậy và tín nhiệm cao.

    Comment 2

  • DONGDO MARINE cam kết cung cấp đội tàu vận tải biển và các dịch vụ vận tải với chất lượng cao nhất, tin cậy và tín nhiệm cao.

    Comment 3

ĐỐI TÁC