VỀ CHÚNG TÔI

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi 1. SỨ MỆNH: DONGDO MARINE cam kết cung cấp đội tàu vận tải biển và các dịch vụ vận tải với chất lượng cao nhất, tin cậy và tín nhiệm cao. DONGDO MARINE cam kết ưu tiên hàng đầu bảo đảm an toàn cho con người, tàu, […]

DỊCH VỤ

Khai thác vận tải biển   Hiện nay, DONGDO MARINE đang sở hữu và trực tiếp quản lý một đội tàu biển có chất lượng kỹ thuật tốt, gồm 08 chiếc, tổng trọng tải 102,269 DWT – trong đó có 02 chiếc tàu container chuyên dụng với sức chở gần 600 TEU/chiếc. Bên cạnh đội […]

THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO

Thân gửi cán bộ nhân viên Dong Do Marine, Mỗi doanh nghiệp đều có nét văn hoá riêng biệt. Tại Dong Do Marine cũng vậy, tập thể HĐQT và Ban Điều hành có trách nhiệm chăm lo cho CBNV và từng nhân viên có trách nhiệm toàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, vì […]

Comment 2

DONGDO MARINE cam kết cung cấp đội tàu vận tải biển và các dịch vụ vận tải với chất lượng cao nhất, tin cậy và tín nhiệm cao.