DONGDO MARINE cam kết cung cấp đội tàu vận tải biển và các dịch vụ vận tải với chất lượng cao nhất, tin cậy và tín nhiệm cao.

DONGDO MARINE cam kết ưu tiên hàng đầu bảo đảm an toàn cho con người, tàu, hàng hóa và môi trường.

DONGDO MARINE nỗ lực để trở thành lựa chọn đầu tiên của của các chủ tàu trong và ngoài nước trong lĩnh vực vận tải biển và dịch vụ vận tải thông qua việc không ngừng cải tiến công tác quản lý tàu và hoạt động dịch vụ vận tải ưu việt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *