Thân gửi cán bộ nhân viên Dong Do Marine,

Mỗi doanh nghiệp đều có nét văn hoá riêng biệt. Tại Dong Do Marine cũng vậy, tập thể HĐQT và Ban Điều hành có trách nhiệm chăm lo cho CBNV và từng nhân viên có trách nhiệm toàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, vì lợi ích của Công ty.

CBNV có quyền tự do cá nhân nhưng mọi ứng xử đều phải theo quy tắc, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tập thể và những người xung quanh. Hành vi ứng xử chuẩn mực của mọi người sẽ gìn giữ những giá trị cốt lõi của Dong Do Marine, đó là: Kỷ luật Đồng lòng Tận tâm Hiệu quả Liêm chính. Giá trị cốt lõi này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Công ty.

Bộ Quy tắc ứng xử này được xây dựng nhằm làm rõ sứ mệnh, giá trị cốt lõi và nguyên tắc của Dong Do Marine, giúp Công ty định hướng, quản lý con người bằng các chuẩn mực đạo đức và giá trị văn hóa. Ngoài ra, Bộ Quy tắc ứng xử còn là một tài liệu hướng dẫn cho CBNV nhằm hỗ trợ công việc hàng ngày được tốt nhất. Nó là công cụ giúp quản lý, định hướng lối sống và phong cách hành xử có văn hóa trong doanh nghiệp.

Tại Dong Do Marine, chúng ta cùng nhau xây dựng một đội ngũ nhất quán, vững mạnh, gây dựng thương hiệu, hình ảnh đẹp của Công ty. Sự đóng góp tích cực của mỗi CBNV có ý nghĩa rất lớn bởi khi tất cả cùng chung một chí hướng, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tốt mục tiêu giữ Công ty ổn định và phát triển, thật đúng với tôn chỉ “Nhất tâm – Vạn sự thành” bấy lâu.

Thân ái,

Nguyễn Duy Luân – Tổng giám đốc Công ty