1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

–  Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô – Trung tâm Quản lý – Đào tạo và Huấn luyện Lao động Hàng hải Đông Đô (DCC) cam kết cung cấp dịch vụ cung ứng thuyền viên dựa trên các nguyên tắc của Công ước STCW, SOLAS, quốc gia tàu mang cờ, pháp luật quốc gia và các yêu cầu của khách hàng.- DCC cam kết thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và Công ước MLC 2006 của ILO.- Các thuyền viên được DCC tuyển dụng/ thuê làm việc không phải trả bất kỳ chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp nào.- DCC không ngăn cấm hoặc hạn chế thuyền viên trong việc tìm kiếm việc làm.- DCC thực hiện việc tuyển dụng đối với mọi thuyền viên từ 18 tuổi trở lên mà không có sự phân biệt hay thiên vị về chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo hay nguồn gốc xã hội.- DCC cam kết bảo vệ quyền riêng tư của thuyền viên, các dữ liệu cá nhân tại công ty được giữ bí mật.- DCC thực hiện việc cung ứng các dịch vụ để đạt được mục tiêu chất lượng được thiết lập và xem xét trên cơ sở hàng năm.- Sự hài lòng của khách hàng, việc cải tiến liên tục hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng và thanh danh của DCC là triết lý của tất cả mọi người thuộc DCC.

2. CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

– DCC đảm bảo cung ứng các thuyền viên được đào tạo chuyên nghiệp, có kỷ luật và có sức khỏe phù hợp, có khả năng ngăn ngừa những sự cố nguy hiểm dẫn đến tai nạn, sự cố hoặc bất kỳ thiệt hại nào cho tài sản hoặc môi trường của khách hàng.- DCC chỉ thực hiện các hoạt động an toàn và hợp pháp.

3. CHÍNH SÁCH RƯỢU BIA VÀ MA TÚY

– DCC cấm mọi hình thức sử dụng bất hợp pháp ma túy và rượu bia trên các tàu do DCC cung ứng thuyền viên hoặc trong các hoạt động của DCC.

4. CÁC CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ THUYỀN VIÊN DCC

– Trái tim và linh hồn của DCC nằm trong chính những con người, người lao động và thuyền viên chính là tài sản có giá trị nhất của DCC. Để nhấn mạnh tầm quan trọng này, DCC đã thiết lập các biện pháp nhằm nâng cao tinh thần của mọi người, qua đó đảm bảo họ thấm nhuần lòng trung thành với DCC.- Đãi ngộ vật chất với thuyền viên xuất khẩu bao gồm: lương tháng, lương thưởng, phụ cấp (đi lại, độc hại…), các chính sách BHXH, BHYT, BHTN- Đãi ngộ phi vật chất đối với thuyền viên xuất khẩu bao gồm các chính sách về bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ nghỉ ngơi, làm việc, điều kiện làm việc, thăng tiến, kiểm tra sức khỏe,…- Người lao động được mua: Bảo hiểm P&I; Bảo hiểm tai nạn từng phần mức trách nhiệm 55.000 USD/người /vụ.- Thuyền viên của DCC và các đối tượng hưởng lương và lợi nhuận của DCC được nhận tiền  đúng thời điểm và theo quy định của pháp luật và hợp đồng hiện tại.- DCC luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của Thuyền viên, chăm lo gia đình thuyền viên để đảm bảo thuyền viên an tâm khi làm việc xa nhà. Mọi vấn đề về hiếu hỷ liên quan đến thuyền viên, đều được DCC thông báo rộng rãi cho toàn đội tàu và được lãnh đạo DCC đến tận nhà thuyền viên động viên kịp thời nhất là trong việc hiếu lễ.- Gia đình CBCNV có khó khăn đột xuất  được DCC xét trợ cấp khó khăn đột xuất từ Quỹ Công đoàn. Mức trợ cấp tuỳ thuộc tình hình cụ thể, có sự thống nhất giữa Công đoàn và Giám đốc.