Ông Nguyễn Duy Luân là người đại diện vốn góp của Tổng Công ty HHVN, thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hàng hải Đông Đô. Lễ công bố Quyết định được tổ chức tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô, 106-Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy-Hà Nội.