Người lao động ngành Hàng hải luôn hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn phát động

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn Hàng hải thật sự có bản lĩnh

Ngày 22.9, phát biểu tại Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, ông Lê Anh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – đánh giá, các cấp Công đoàn trong Tổng Công ty đã góp phần không nhỏ […]