Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tiền thân là Xí nghiệp liên hợp Vận tải biển pha sông (VISERITRANS)

VỀ CHÚNG TÔI

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi 1. SỨ MỆNH: DongDo Marine cam kết cung cấp đội tàu vận tải biển và các dịch vụ vận tải với chất lượng cao nhất, tin cậy và tín nhiệm cao. Đông Đô Marine cam kết ưu tiên hàng đầu bảo đảm an toàn cho con […]

Khai thác vận tải biển

DỊCH VỤ

Khai thác vận tải biển Hiện nay, DONG DO MARINE đang sở hữu và trực tiếp quản lý một đội tàu biển có chất lượng kỹ thuật tốt, gồm 08 chiếc, tổng trọng tải 102,269 DWT – trong đó có 02 chiếc tàu Container chuyên dụng với sức chở gần 600 TEU/chiếc.   Bên cạnh […]

Đại Hội Cổ Đông Đông Đô Marine

THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO ĐÔNG ĐÔ

Thân gửi cán bộ nhân viên Đông Đô Marine. Mỗi doanh nghiệp đều có nét văn hoá riêng biệt. Tại Đông Đô Marine cũng vậy, tập thể Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm chăm lo cho cán bộ nhân viên và từng nhân viên có trách nhiệm toàn thành thật […]