Văn phòng đại diện công ty cổ phần hàng hải đông đô

1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:

 • van-phong

2. CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

 • DCC đảm bảo cung ứng các thuyền viên được đào tạo chuyên nghiệp, có kỷ luật và có sức khỏe phù hợp, có khả năng ngăn ngừa những sự cố nguy hiểm dẫn đến tai nạn, sự cố hoặc bất kỳ thiệt hại nào cho tài sản hoặc môi trường của khách hàng.
 • DCC chỉ thực hiện các hoạt động an toàn và hợp pháp.

3. CHÍNH SÁCH RƯỢU BIA VÀ MA TÚY:

 • DCC cấm mọi hình thức sử dụng bất hợp pháp ma túy và rượu bia trên các tàu do DCC cung ứng thuyền viên hoặc trong các hoạt động của DCC.

4. CÁC CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ THUYỀN VIÊN DCC:

 • Trái tim và linh hồn của DCC nằm trong chính những con người, người lao động và thuyền viên chính là tài sản có giá trị nhất của DCC. Để nhấn mạnh tầm quan trọng này, DCC đã thiết lập các biện pháp nhằm nâng cao tinh thần của mọi người, qua đó đảm bảo họ thấm nhuần lòng trung thành với DCC.
 • Đãi ngộ vật chất với thuyền viên xuất khẩu bao gồm: lương tháng, lương thưởng, phụ cấp (đi lại, độc hại…), các chính sách BHXH, BHYT, BHTN
 • Đãi ngộ phi vật chất đối với thuyền viên xuất khẩu bao gồm các chính sách về bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, chế độ nghỉ ngơi, làm việc, điều kiện làm việc, thăng tiến, kiểm tra sức khỏe,…
 • Người lao động được mua: Bảo hiểm P&I; Bảo hiểm tai nạn từng phần mức trách nhiệm 55.000 USD/người /vụ.
 • Thuyền viên của DCC và các đối tượng hưởng lương và lợi nhuận của DCC được nhận tiền  đúng thời điểm và theo quy định của pháp luật và hợp đồng hiện tại.
 • DCC luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của Thuyền viên, chăm lo gia đình thuyền viên để đảm bảo thuyền viên an tâm khi làm việc xa nhà. Mọi vấn đề về hiếu hỷ liên quan đến thuyền viên, đều được DCC thông báo rộng rãi cho toàn đội tàu và được lãnh đạo DCC đến tận nhà thuyền viên động viên kịp thời nhất là trong việc hiếu lễ.
 • Gia đình CBCNV có khó khăn đột xuất  được DCC xét trợ cấp khó khăn đột xuất từ Quỹ Công đoàn. Mức trợ cấp tuỳ thuộc tình hình cụ thể, có sự thống nhất giữa Công đoàn và Giám đốc.