Khai thác vận tải biển

Khai thác vận tải biển

Hiện nay, DONG DO MARINE đang sở hữu và trực tiếp quản lý một đội tàu biển có chất lượng kỹ thuật tốt, gồm 08 chiếc, tổng trọng tải 102,269 DWT – trong đó có 02 chiếc tàu Container chuyên dụng với sức chở gần 600 TEU/chiếc.
 
Bên cạnh đội tàu chở hàng khô, hàng tổng hợp, DONG DO MARINE đã và đang thực hiện chủ trương đầu tư khai thác tàu chở Container chuyên dụng, nhằm từng bước mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa loại dạng tàu và phương thức sản xuất kinh doanh vận tải biển…
 
Hầu hết các tàu hiện có của DONG DO MARINE đều do Cơ quan Đăng kiểm Nhật Bản – NK phân cấp, thường xuyên đảm bảo phù hợp với theo các tiêu chuẩn phân cấp, quản lý kỹ thuật quốc tế. Ngoài Hệ thống quản lý an toàn tàu biển, hệ thống bảo đảm an ninh hàng hải do Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam – VR đánh giá và cấp các giấy chứng nhận phù hợp, DONG DO MARINE cũng đã được Cơ quan Đăng kiểm Nhật Bản – NK và Chính quyền Panama đánh giá, cấp những chứng chỉ tương tự theo đúng quy định của ISM CODE, ISPS CODE.

Hoạt động của đội tàu

1. M/V DONGTHANH
Tàu DONGTHANH là tàu hàng rời, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 28,502 DWT, tốc độ thiết kế 13.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến quốc tế.
2. M/V DONGTHO 
Tàu DONGTHO là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 10,094 DWT, tốc độ thiết kế 13.6 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến quốc tế.
3. M/V DONGPHU 
Tàu DONGPHU là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 2009 tại Việt Nam, trọng tải 13,297 DWT, tốc độ thiết kế 13.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm lưỡng NK & VR, hoạt động tuyến quốc tế.
4. M/V DONGAN 
Tàu DONGAN là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1995 tại Nhật Bản, trọng tải 7,091 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm VR, hoạt động tuyến quốc tế.
5. M/V DONGPHONG 
Tàu DONGPHONG là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 1994 tại Nhật Bản, trọng tải 7,088 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm VR, hoạt động tuyến quốc tế.
6. M/V DONGBA 
Tàu DONGBA là tàu hàng tổng hợp, được đóng năm 2006 tại Việt Nam, trọng tải 6,517 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Việt Nam và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến quốc tế.
7. M/V DONGDU 
Tàu DONGDU là tàu hàng container, được đóng năm 1998 tại Nhật Bản, trọng tải 8,515 DWT, tốc độ thiết kế 12.0 knots. Tàu hiện đang treo cờ Panama và phân cấp đăng kiểm NK, hoạt động tuyến nội địa.
8. CÁC TÀU CÔNG TY ĐÃ TỪNG SỞ HỮU VÀ KHAI THÁC:- M/V DONGHA – M/V DONGHO – M/V DONGSON – M/V DONGMAI 
9. CÁC TÀU CÔNG TY ĐANG QUẢN LÝ THUÊ:- M/V HAIAN PARK- M/V HAIAN SONG – M/V HAIAN TIME: container carrier, build 2001 in Japan, trọng tải 18055 DWT, 13267 GT.