Văn phòng đại diện công ty cổ phần hàng hải đông đô

Chính sách của DDC

1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG: van-phong 2. CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: DCC đảm bảo cung ứng các thuyền viên được đào tạo chuyên nghiệp, có kỷ luật và có sức khỏe phù hợp, có khả năng ngăn ngừa những sự cố nguy hiểm dẫn đến tai nạn, sự cố […]

Khai thác vận tải biển

DỊCH VỤ

Khai thác vận tải biển Hiện nay, DONG DO MARINE đang sở hữu và trực tiếp quản lý một đội tàu biển có chất lượng kỹ thuật tốt, gồm 08 chiếc, tổng trọng tải 102,269 DWT – trong đó có 02 chiếc tàu Container chuyên dụng với sức chở gần 600 TEU/chiếc.   Bên cạnh […]