Văn phòng đại diện công ty cổ phần hàng hải đông đô

Chính sách của DDC

1. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG: van-phong 2. CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN AN TOÀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: DCC đảm bảo cung ứng các thuyền viên được đào tạo chuyên nghiệp, có kỷ luật và có sức khỏe phù hợp, có khả năng ngăn ngừa những sự cố nguy hiểm dẫn đến tai nạn, sự cố […]